Menu

Kontingent

Som medlem i FBI er man en del af et fællesskab, hvor alle har adgang til faciliteter og arrangementer. Faciliteterne som er forbundet med omkostninger, og vi skal alle derfor bidrage til vedligeholdelse og forbedringer af klubhus, omklædningsrum, materialer og baneforhold, sociale events osv. Derfor er det vigtigt vi alle betaler vores kontingent, og behandler tingene som vores egne til fælles bedste. 

Som tidligere oplyst via e-mail og på FBI hjemmeside, er FBI i 2017 overgået til nyt kontingent system fra DBU.

Vi har store forventninger til at dette vil være med til at reducere den store manuelle opgave/timer som bl.a. FBI kasserer udfører.

Derudover forventer vi samtidig at få reducereret klubbens tab, grundet manglende indbetalinger af kontingent.

For at vi i FBI kan opnå disse fordele, kræver det at alle vores medlemmer tilmelder sig systemet og acceptere at FBI fremadrettet er et abonnement, der opkræves automatisk via tilmeldt kreditkort.

Håber du ligeledes vil være med til at bakke op om dette tiltag til klubbens og medlemmernes bedste!

Har I spørgsmål eller behov for support til kontingent kontakt venligst FBI bestyrelse på: fbi.06.06.1908@gmail.com

 

Kontingent 2024 Ungdom  
Årgang 2022-20 ½ årligt / Februar og Juli      300,00
Årgang 2019-18 ½ årligt / Februar og Juli    700,00
Årgang 2017-15 ½ årligt / Februar og Juli    700,00
Årgang 2014-11 ½ årligt / Februar og Juli    800,00
Årgang 2010-09 ½ årligt / Februar og Juli    900,00
Årgang 2008-07 ½ årligt / Februar og Juli  1000,00
2006-05 (19U) ½ årligt / Februar og Juli  1200,00
  Senior  
Senior med træner ½ årligt / Februar og Juli  1200,00
Senior uden træner ½ årligt / Februar og Juli     800,00
Oldgirls /boys og veteraner ½ årligt / Februar og Juli    600,00
Senior rabat til medlemmer +62 år (1. januar)
   
Fodbold Fitness Kvinder ½ årligt / Februar og Juli    250,00
Motionsfodbold herre ½ årligt / Februar og Juli    450,00
Ældrebold og hygge ½ årligt / Februar og Juli    250,00
Passivt medlemskab  årligt / Februar     250,00

 

 

Kontingent regler for Fredensborg boldklub


Indmeldelse

Prøvetræningsperiode før indmelding er  14 dage. Poder vil dog efter 1. opstart have 3 uger fra start. Indmeldelse finder sted på FBI hjemmeside under punktet "indmeldelse".

 

Aktivt medlemskab

Ved aktivt medlemskab forstås, at man er medlem af klubben, deltager i klubbens aktiviteter, og spiller aktivt.


Kontingent restance:
 

Hvis kontingentet ikke er betalt senest 14 dage efter det betalings tidspunkt der er anført i opkrævning, mister medlemmet retten til at deltage i træning, kampe, anvendelse af faciliteter og øvrige sociale aktiviteter i boldklubben. Er et medlem i restance med mere end et halvt års kontingent betragtes medlemmet som udmeldt. Kun Bestyrelsen kan dispensere fra denne bestemmelse.

Senest 14 dage forud for fratagelse af et medlems udmelding sender klubben medlemmet et varsel om udmeldingen. Samtidig underretter kasseren bestyrelsen om restancen. Hvis restancen ikke er berigtiget, eller bestyrelsen ikke har gjort indsigelse mod meddelelsen inden den frist, der er fastsat i udmeldingsvarslet slettes medlemmet. Genindmeldelse kan finde sted efter betaling af restancen på det kontonummer der er angivet på FBI hjemmesiden.

Kontingentfrihed, nedsættelse af kontingent eller udsættelse med betaling kan bevilges af bestyrelsen via den ansvarlige kontingentkontakt.

Ansøgning med begrundelse sendes til fbi.06.06.1908@gmail.com

 

Passivt medlemskab: 

Ved passivt medlemskab forstås, at man er medlem af klubben, deltager i klubbens aktiviteter, men ikke spiller aktivt. Det er ingen aldersgrænse for passivt medlemskab. 

 

Udmeldelse: 

Udmeldelse foretages via hjemmeside fbi-bold.dk under medlemskab.

 

Fritagelse:

Fritagelse for kontingentbetaling, kan kun opnås efter skriftelig (e-mail) anmodning med 1 mdr. varsel til fbi.06.06.1908@gmail.com

Senior Nyt 20. marts kl. 08:19
Træningslejr 2019 - Træningskamp FBI HS 1. Hold mod Allianze (Ukraine) 19. Marts
Senior Nyt
18. marts kl. 15:02 FBI SENIOR TRÆNINGSLEJR 2019
Klubnyt
04. april kl. 07:38 Pode opstart 2024 årgang 2019
Klubnyt
04. april kl. 06:33 Fodboldtur til Berlin med FBI
Klubnyt
14. marts kl. 22:04 Ordinær generalforsamling 2024
Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.
Luk