Menu

Da FBI kun havde en enkelt fodbold

image

Men den skulle til gengæld også være på banen hver aften.

I Fredensborg B.I. er vi i den heldige situation, at alle forhandlingsprotokoller tilbage fra 1908 er intakte og bevares på Lokalhistorisk arkiv på Fredensborg Bibliotek - bortset fra de seneste som findes i klubben.

Derfor ved vi også en masse om de mennesker, der tog initiativet til klubben, og de der fulgte efter. Første formand var Albert Rasmussen. Blandt punkterne i vedtægterne stod, at "bolden skal være på banen hver aften". Der var ikke en bold til hver spiller - men én til alle klubbens medlemmer tilsammen.

Kontingentet var 25 øre pr. måned og 10 øre i indskud, og den officielle oprettelse af FBI skete d. 6. juni 1908. Baneforholdene var fra første færd et springende punkt, idet den første fodboldbane var en græsmark mellem Bournonvillevej og Paludan Müllersvej, men ret hurtigt flyttede klubben til en mark i Sørup.

Et par år senere fik bestyrelsen en aftale med ejeren af gården "Frederiksyndest", og vi fik stillet et areal på Kastanievej til rådighed. Dermed fik FBI den bane, der gennem de fleste år har været i brug, nemlig "Hullet", som banen hedder i daglig tale. Her er det primært de yngste, der spiller 5- eller 7-mands fodbold, men også mange voksne holder meget af at "lege fodbold" her. Først i 50érne kom så det egentlige stadion med opvisningsbanen og atletikbanerne, og i 80-erne kom yderlige tre fodboldbaner på Lykkemosen samt grusbanen - alle med lys - og alle var længe savnede, da medlemstallet steg markant.

Nu kommer der yderligere en fodboldbane ved Lykkemosen, så vi ialt kommer til at råde over fem 11-mands baner og to 7-mands baner. På samme måde er klubhuset blevet udbygget gennem årene. Først var der et mindre træhus ved "Hullet", senere et grundmuret hus ved opvisningsbanen og endelig to efterfølgende udvidelser, så FBI og de øvrige foreninger, der har deres gang på Stadion, har et meget velfungerende klubhus, hvor der også er kondirum med forskellige redskaber. Af bøgerne kan ses, at Fredensborg vandt klubbens første fodboldkamp over Langerød med 5-1. Siden er det blevet til en mange sejre - og nederlag, men det blev 1980-ernes hold, der virkelig bragte Fredensborg på landkortet.

Her gik klubben direkte fra serie 2 til Danmarksserien, hvor vi sluttede på 4. pladsen. Siden er holdet faldet tilbage til forskellige rækker fra serie 2 til sjællandsserien, men fra den kommende sæson 2002 spiller holdet i serie 1. Også på ungdomssiden er der opnået nogle fine resultater, og midt i 90-erne lykkedes det FBI at opnå status som divisionsklub, idet ynglingeholdet spillede i 3. division.

Vi har haft flere kendte navne på holdet, da de havde sluttet deres karriere med divisions- og landsholdsfodbold. Blandt andre kendte navne er Kronprins Frederik, der spillede på drengeholdet i klubben i en enkelt sæson. Fredensborg B.I. ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, nemlig formand, kasserer, seniorformand, ungdomsformand, sekretær og fire bestyrelsesmedlemmer, der tager sig af forskellige opgaver, som f. eks. sponsorarbejde, kursusvirksomhed m.m. Klubben har som alle andre et ønske om bedst mulige resultater og gerne oprykning til højere rækker. Men samtidig har vi fastholdt målet med at skabe en klub for bredden, hvor alle kan være med, og hvor man i videst muligt omfang sørger for at engagere kompetente trænere og ledere til alle hold.

Ud over det egentlige klubarbejde nyder FBI også godt af, at en række personer yder en stor indsats for at skaffe midler til driften.

 

 

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.