Menu

Fra kongelig kunst til Kræmmermarked

image Hele tiden skulle der skaffes penge til klubkassen, og det skete gennem mange, forskellige arrangementer, bl. a. revyer. Her er vi på Hotel Prinsen i 1937, hvor et par friske fyre giver den som Gøg og Gokke - og med et bagtæppe af den kendte" Søpavillon". Her har byens unge danset gennem årene, men det var slut midt i l970`erne, da bygningen blev revet ned.

Stor alsidighed når det gælder fester og øvrige arrangementer.

Fredensborg B.I. har gennem de 100 år afviklet utallige arrangementer uden for fodboldbanen. Dels fordi festerne også er en del af klublivet, og dels fordi det har været
tvingende nødvendigt for at få økonomien til at gå op. I 1912 blev lærer Th. Gilberg formand for klubben, og han var en meget aktiv person, der tog initiativ til festaftener på Store Kro eller Hotel Prinsen med både kgl. skuespiller Olaf Poulsen og kgl. operasanger Lauritz Melchior m. fl. Den første festaften blev en meget stor succes, med et overskud på 548.- kr.. hvilket var nærmest en formue på den tid. Om vinteren var det også populært med kammerat skabs-aftener, hvor der var forskellige spil. Men formand Gilberg var modstander af kortspil. Det skulle jo nødig blive en spillebule med hasardspil ! På samme måde var der forbud mod at drikke øl ved fodboldbanen. I mange år var det foreningens festkomité, der stod for arrangementerne, og det gjaldt i første række den årlige nytårsfest, fastelavnsfester, amatørforestillinger og revyer, baller i forbindelse med de store, årlige idrætsstævner først i august måned, andespil, film og foredrag om idræt. Desuden arrangerede foreningen i 1920érne en årlig udflugt, som foregik med hestevogn. Man kan med god ret sige,
at FBI gennem disse 100 år har stået for en stor del af det kulturelle liv i Fredensborg. Det korn naturligvis mest til udtryk i foreningens første levetid, hvor der ikke var så mange andre oplevelser i byen, men også i de senere år, hvor først FBIs Venner og senere FBIs Fanklub så dagens lys, har de taget mange, store og gode initiativer.

Bal næsten hver måned.

Midt i 1950érne var der virkelig gang i aktiviteterne, for her skulle der penge i kassen forud for det store, 50 års jubilæum i 1958. Derfor holdt FBI bal næsten hver måned i
de år, og der kom mange penge ind, så foreningen kunne holde en stor og flot jubilæumsfest. Et sympatisk træk er, at FBI i mange år holdt andespil eller spillede en fodboldkamp til fordel for det lokale brandvæsens juleindsamling til glæde for byens mindst bemidlede borgere. I en lang årrække gjaldt det de såkaldte reklameshow på Asminderød Kro, som
FBIs tidligere kasserer m.m., Sv. Age Hansen var primus motor for, og som gav en god skilling i kassen. Også i de seneste år har mange frivillige trukket et stort læs for at skaffe midler til klubben. Siden 1990 har FBIs Fanklub arrangeret det årlige Kræmmermarked, som er et stort og meget vigtigt aktiv, og det samme gælder en årlig fodbolddag for
shippingfirmaer. Endvidere drives kantinen i klubhuset på stadion, af en selvstændig forening og bestyrelse, og helt og holdent på frivillig basis. Endelig har FBIs Forældreforening gennem en årrække støttet op om arbejdet med børnene og bl. a. stået som arrangør af den store, årlige afslutningsfest.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.