Menu

I hundrede år er det væsentligste bevaret

image En side fra 1908 i FBI`s ældste protokol

Forudseende bestyrelser gemte de gamle protokoller, og overlod dem til Lokalhistorisk arkiv.

Det er fodboldhistorie, men det er så sandelig også lokalhistorie.At gå på opdagelse i Fredensborg Bl's gamle protokoller er først og fremmest historien om nogle unge
mennesker, deri 1908 besluttede sig for at oprette en fodboldklub, og alt hvad der er sket af væsentlige begivenheder frem til 2008, hvor foreningen fejrer 100 års jubilæet d. 6.-7. juni. Spillet og de øvrige idrætsgrene, der gennem årene har været en del af FBI, fylder naturligvis mest i de gamle protokoller, men afviklingen af de mange arrangementer, der skulle skaffe penge til foreningen, optager meget plads. På samme måde fylder forholdet til kommunen meget, for selv om en idrætsforening ikke kunne forvente den støtte, som vi oplever i dag, måtte man alligevel ty til sognerådet gang på gang, for at klare de mest nødvendige problemer. Det er også her, man kan følge udviklingen op gennem årene, og ikke mindst de økonomiske betingelser for at kunne drive en idrætsforening. To verdenskrige satte også sine spor, når det gjaldt idrætten, og ikke mindst problemerne med at skaffe det
nødvendige materiel samt transport til kampe m. v. En trængt økonomi betød også, at klubbens bestyrelse ofte måtte tage nogle diskussioner med byens leverandører af varer og ydelser fx. restauranter. Inden der blev bygget egentligt klubhus med klublokale fandt de fleste møder og fester sted på byens hoteller. Her kom det dog ind imellem til diskussion om prisen eller åbningstiden ved festerne, og var man ikke enige flyttede foreningen til et af de andre steder i byen. Det var den gang Fredensborg havde ikke færre end fire hoteller.
De priser, der blev diskuteret, var i sagens natur af en helt anden størrelse end det vi kender i dag. Da FBI fyldte 25 år i 1933 var kuvertprisen 3.00 kr. incl. kaffe på Hotel Store Kro. Det smiler vi lidt af i dag, men sandheden er, at det beløb nærmede sig en dagløn for en arbejder på den tid. Samtidig var mange arbejdsløse, og uden foreningens hjælp havde de ikke mulighed for at deltage i sådan en fest.

Kun hvis der ikke var anden kørsel.

På samme måde med transporten. Her havde FBI på et tidspunkt indgået aftale med en vognmand om kørsel til udenbys kampe. Men dermed følte en anden vognmand sig forbigået, idet han mente, at han havde en aftale om denne kørsel. Ifølge protokollen havde sidst nævnte dog sagt, at han kun kunne køre, hvis han ikke havde anden kørsel, og det kunne foreningen jo ikke rigtig bygge på. Økonomien har altid været hovedproblemet, og det er først i de senere år, efter der er kommet rigtig mange medlemmer, at FBI har opnået en meget velfungerende økonomi, med penge på bogen, som man sagde tidligere. At det er lykkedes skyldes ikke mindst skiftende bestyrelsers afstandtagen til professionelle tilstande, hvor mange i dag stiler mod divisionsfodbold, og man har heller aldrig haft en borgmester, der havde samme tilbøjeligheder ! Endelig får man et godt indblik i forholdene, når det gælder den frivillige indsats omkring anlæg af fodboldbaner og klubhusbyggeri. Så sent som i l970`erne deltog medlemmerne i byggeriet af omklædningsbygningen langs Kastanievej, mens den store udbygning i 1980'erne af klubhuset og fodboldbaner blev udført af entreprenører og håndværkere. Endelig er alkoholpolitikken et emne, der går igen flere gange i referaterne. Ingen kunne tidligere drømme om, at der kunne sælges øl på stadion, og det var altid prisen på sodavand, der kom til debat. Uden klubhus foregik det
på banen, hvor den der havde salget medbragte det antal vand, der skulle bruges, og det var lidt af et arbejde, ikke mindst ved de store idrætsstævner, der blev afviklet hvert år først i august måned. Bevarelsen af de gamle protokoller på Lokalhistorisk arkiv viser, hvor vigtigt det er, at tingene blev skrevet ned, og at der findes et sted, hvor de opbevares sikkert.
Man kan spørge, hvad der vil ske fremover, og håbe at papiret også her vil have en fremtid, så vore efterkommere kan læse om den tid vi har oplevet- på godt og ondt.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.