Menu

Tilskud

FBI´s bestyrelse yder gerne tilskud til sportslige udflugter og sociale arrangementer m.v. der har fokus på at fremme det sportslige niveau samt det sociale og sportslige sammenhold i FBI.

Klubben giver tilskud til 1 stævne pr årgang pr sæson.  Det skal bemærkes, at som i andre foreninger, skoler eller fritidsordninger er det også her normalt, at der er brugerbetaling når der ønskes at deltage i stævner. Derfor vil Sportsudvalget gerne opfordre til aktiviteter der kan finansiere en del af turen så brugerbetaling bliver minimal. Aktiviteter i klubben der kan give midler til stævner kan f.eks være at passe vores grill ved 1. holdets hjemmekampe.

Kontakt gerne Thomas Jensen eller Charlotte Godwin for flere oplysninger og muligheder.

Kriterierne for at modtage tilskud er enkle:  

1) FBI´s bestyrelse skal modtage en kort beskrivelse af formålet samt et budget og en deltageliste.
2) FBI´s bestyrelse afgør, i hvert enkelt tilfælde, tilskudets størrelse udmålt pr. deltager der er medlem af FBI og har betalt kontingent.
3) Det skal oplyses, om der er eller vil blive søgt tilskud til samme arrangement andetsteds (f.eks. Fanklubben, Forældreforeningen m.v.

Vil du vide mere, så kontakt Claus Ambjørnsen fra bestyrelsen på tlf 29 90 04 95 eller mail ambjoernsen@jubii.dk