Menu

FBI GENERALFORSAMLING - BESTYRELSENS BERETNING FOR 2018

image
28. marts 2019 kl. 10:17

 

Formand Lars Jespersen indledte generalforsamlingen med 1 minuts stilhed til ære for Kjeld Mortensen og Laurids Lauridsen, deres engagement og passion for FBI var uden sidestykke.

 

Herefter forsatte Lars med bestyrelsens beretning for 2018.

Grundet klubbens økonomiske udfordringer og ønske om forandring har 2018 budt på mange omvæltninger. Bl.a. har bestyrelsen ændret at der i seniorafdelingen skal tages udgangspunkt i egne spillere og at forventer at medlemmerne gerne skulle spille for glæden ved fodbolden, fællesskabet og sammenholdet. En forandring bestyrelsen gerne vil styrke på alle niveauer. Det er ikke noget man bare gør fra den ene dag til den anden, men det er en proces bestyrelsen nu er startet på og vil arbejde med i årene fremover.

 

”Bevæg dig for livet” initiativer bærer frugt herunder ”Ældrebold og Hygge” samt Fodbold Fitness for damer.

Vi arbejder forsat på at udvide vores ”Bevæg dig for livet” med flere hold, så der er et tilbud til alle og håber endnu flere nye medlemmer kommer til i løbet af året ”gamle” kendinge såvel som nye ansigter.

 

FBI blev i 2018 begunstiget af mange sponsorer, der valgte at støtte op om FBI og klubbens aktiviteter, en støtte bestyrelsen er meget glade og taknemmelige for. Den betyder rigtig meget, er til stor gavn og ikke mindst med til at højne fællesskabet og klubbens identitet.

 

Igen i 2018 har FBI været udfordret med klubbens faciliteter. Centerbanen er forsat et problem grundet manglende dræn, lyset på feddet virker ikke, vandskader i klubhus og omklædningsrum er en udfordring, forholdene er desværre på et niveau som er under al kritik, trods løbende dialog med kommunen, der trods velvilje og forståelse for klubbens udfordringer, ikke virker til at ændre på forholdene eller kompensere for de tab klubben har på den bekostning.
Bestyrelsen vil derfor forsat kæmpe for at holde presset og dialogen med politikkerne og kæmpe for udbedringer af de alvorlige udfordringer, der gør at de mange timer vi som frivillige og medlemmer lægger i klubben bliver mere sure end glade timer.

Lars benyttede slutteligt lejligheden til at takke klubbens mange ulønnede frivillige der hver dag yder en kæmpe indsats. Det være sig forældretrænere, frivillige til kampe fra Team83, frivillige dommere og ikke mindst i cafeteriet der igen er blevet klubbens omdrejningspunkt, slutteligt takkede Lars resten af bestyrelsen for deres frivillige indsats.